Galxeの登録やクエストのメモです。

Mission Web3 | Galxe
https://galxe.com/MissionWeb3

Module 1: Welcome to Web3 by Mission Web3 | Galxe
https://galxe.com/MissionWeb3/campaign/GCNT7UjFGQ
→NFTをClaimするのにBaseのETHが必要。かかったガス代は0.00000012 ETH

Module 6: NFTs by Mission Web3 | Galxe
https://galxe.com/MissionWeb3/campaign/GCvp4tUEbu
→最後のクエストで運転免許証かパスポート、5ドル分のBNBが必要